Days to the Conference ...

0-1
ثبت نام در کنگره
جهت ارسال مقاله و حضور در کنگره، در سامانه کاربران ثبت نام نمایید.
(ظرفیت محدود)

    

 
صفحه اصلی > گزارش کوتاه از اولین کنگره جهانی هیپنوتیزم در دندانپزشکی
گزارش کوتاه از اولین کنگره جهانی هیپنوتیزم در دندانپزشکی

گزارش کوتاه از اولین کنگره جهانی هیپنوتیزم در دندانپزشکی: اولین کنگره جهانی هیپنوتیزم در دندانپزشکی در مشهد برگزار گردید.این رویداد مهم، برای اولین بار در جهان در مشهد توسط انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در تاریخ 7-9 مهر 1395 برگزار گردید.24 سخنران از کشورهای فرانسه، دانمارک، استرالیا، آلمان، اسکاتلند، انگلستان، ایتالیا و اندونزی شرکت داشتند. محورهای اصلی کنگره عبارت بودند از: بی دردی در دندانپزشکی، مداخله برای ترس از دندانپزشکی، مدیریت هیپنوتیزمی بروکسیسم، دردهای کرانیوفاشیال، طراحی مطب دندانپزشکی براساس هیپنوتیزم و تصویربرداری مغزی در هیپنوتیزم. در این کنگره 48 شرکت کننده ارائه سخنرانی در قالب فیلم، پنل، کارگاه و جراحی زنده کشیدن دندان با هیپنوتیزم پرداختند.
دبیر علمی اولین کنگره جهانی هیپنوتیزم در دندانپزشکی، دکتر مهدی فتحی(دانشیار بیهوشی قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد) و دبیر اجرایی کنگره، دکتر مجید عشق پور(دانشیار جراحی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی مشهد) بودند.